RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Polemonium acutiflorum  Willd.

lappflokk

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Lappflokk Polemonium acutiflorum er vidt utbredt fra nordligste Nordland til Øst-Finnmark. Den vurderes som stabil og trygg (LC). Se Elven et al. (2013).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim