RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pyrola grandiflora norvegica  (Knaben) Á.Löve & D.Löve

norsk vintergrønn

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Se Pyrola grandiflora.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC