RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Armeria maritima  (Mill.) Willd.

fjærekoll

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Fjørekoll Armeria maritima vurderes som sin mest utbredte rase, bergfjørekoll ssp. maritima, som trygg (LC). For den andre rasen, stor fjørekoll ssp. elongata, se egen vurdering.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC