RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Silene involucrata tenella  (Tolm.) Bocquet

finnmarksjonsokblom

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
D1+2
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
D.2
Forekomstareal < 20 km² eller antall lokaliteter <= 5
Se småjonsokblom Silene involucrata.
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Flomsone
 • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Kun historisk Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Engelskjøn, T. & Skifte, O. 1995. The vascular plants of Troms, North Norway. Revised distribution maps and altitude limits after Benum: The flora of Troms fylke. Tromura Naturvid. 80: 1-227
  • Nordhagen, R. 1963. Om Crepis multicaulis (led.) og dens utbredelse i Norge, arktisk Russland og Asia. Blyttia. 21: 1-42
  • Elvebakk, A. & Mølster, L. 1982. Foreløpig rapport til Norges vassdragsvesen fra Universitetet i Tromsø. Tromsø Museums botaniske undersøkelser i reguleringsområdet ved Alta/Kautokeino-vassdraget sommeren 1982. Polarflokken. 6: 90-114
  • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim
  • Arnesen, G., Wegener, C., Kristiansen, G. & Skottvoll, B.S. 2013. Truede karplanter i Reisaelva og Alta-Kautokeinoelvas daalfører. Søk etter nye forekomster i 2012 og 2013. Ecofact rapport 261. 56 s.
  • Arnesen, G. 2013. Handlingsplan for fem karplanter antatt truet av utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget Masimjelt. Masimjelt (EN), grårublom (VU), finnmarksjonsokblom (CR), kveinhavre (EN) og finntelg (CR). Fylkesmannen i Finnmark, 55 s.
  • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/