RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chenopodium album  L.

meldestokk

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Det er uvisst om meldestokk Chenopodium album er hjemlig eller innført i Norge (mest sannsynlig innført), men den er gammel i landet, jfr. meldefrukter i graven til Osebergdronningen. Den er vanlig, trolig i økning fordi de inntar mange ulike typer skrotemark, og trygg (LC). Chenopodium-pollen forekommer svært tidlig i postglasial tid i Norge, og arten eller slektninger kan ha hatt stabil, hjemlig forekomst i kysthabitater.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC