RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Atriplex nudicaulis  (Hülph.) Turesson

ishavsmelde

Vurdert under navnet
Atriplex longipes praecox

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Ishavsmelde Atriplex nudicaulis (tidligere A. longipes ssp. praecox) er en vanlig plante på havstrand, spesielt i tangvoller, i Nord-Norge og med mer spredt forekomst sørover i Trøndelag og på Vestlandet. Den vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC