RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cardamine nymanii  (Hook.) O.E.Schulz

polarkarse

Vurdert under navnet
Cardamine pratensis angustifolia

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Polarkarse Cardamine nymanii (tidligere C. pratensis ssp. angustifolia) er den dominerende rasen av engkarse-gruppen i fjellet og nordpå (og den enerådende på Svalbard). Den er vanlig og trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC