RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Braya linearis  Rouy

rosekarse

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Rosekarse Braya linearis vurderes som trygg (LC). Dette er en teknisk nedgradering fra nær truet i forrige rødliste, teknisk fordi en 'bug' i databasen korrumperte data helt til sluttstillingen. Arten er strengt knyttet til rasmark og berg på baserik grunn, i sør bare i fjellet, i nord også i låglandet. I Sør-Norge er den bare kjent fra to lokaliteter, i Jønndalen i Op Vågå og ved Høyrokampen-Bøvertunvatnet i Op Lom. Den har en stor utbredelse i nord fra No Bindal til Fi Porsanger, og i enkelte kalkrike strøk her er den heller hyppig. På den klassiske forekomsten i Høyrokampen har størrelsen på populasjonen vekslet sterkt, avhengig av hvor ustabile rasmarkene er. De siste årene, med mye ras, har populasjonen økt sterkt fra et bunn-nivå på 1990-tallet. I nord er ikke lignende variasjoner dokumentert. Arten omhandler med kart hos Gjærevoll (1990). Rosekarse er bare kjent fra Grønland og Skandinavia, i Skandinavia med størst forekomster på norsk side. Norge har over 50 % av den europeiske populasjonen og en betydelig del av den globale populasjonen.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.