RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Myosotis ramosissima  Rochel

bakkeforglemmegei

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Bakkeforglemmegei Myosotis ramosissima vurderes som trygg (LC). Arten er knyttet til tørrbakker og tørrberg i sommervarme områder nord til Trøndelag. Den har vært regnet å være i tilbakegang på grunn av opphør av beite og slått, men både funnfrekvensen etter 1995 (27,8 %, mot normalt 18,4 %) og observasjoner tyder på at den er stabil eller kanskje heller litt i framgang.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC