RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Erigeron acris  L.

bakkestjerne

Vurdert under navnet
Erigeron acer

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Bakkestjerne Erigeron acris vurderes som trygg (LC), liksom sine to hyppigste underarter: gråbakkestjerne ssp. acris og blankbakkestjerne ssp. politus. Den tredje underarten, drøbakbakkestjerne ssp. droebachiensis, er vurdert separat, se denne.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC