RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anthemis arvensis  L.

hvit gåseblom

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Kvit gåseblom Anthemis arvensis er trolig kommet inn med tidlig jordbruk, godt før år 1800. Den er fortsatt nokså hyppig i deler av jordbrukslandskapet og vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC