RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Antennaria dioica  (L.) Gaertn.

kattefot

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Kattefot Antennaria dioica vurderes som trygg (LC). Arten har hatt en betydelig tilbakegang i kyststrøk i sørøst, rundt Oslofjorden, og er kanskje også i tilbakegang ellers i låglandet østpå. Den er imidlertid vanlig og stabil i størstedelen av landet ellers, og tilbakegangen nasjonalt i løpet av en vurderingsperiode (3 generasjoner for en langlevd plante) er neppe opp mot 15 %.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC