Myrrhis odorata  (L.) Scop.

spansk kjørvel

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge