RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Puccinellia coarctata  auct., non (J.Presl) Fernald & Weath.

vrangsaltgras

Vurdert under navnet
Puccinellia nutkaensis

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC