RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Festuca prolifera  (Piper) Fernald

reinsvingel

Vurdert under navnet
Festuca ×prolifera

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Reinsvingel Festuca x prolifera vurderes som trygg (LC). Den antas å være en 'art' oppstått fra hybrider mellom sauesvingel F. ovina og rødsvingel F. rubra. Den kombinerer morfologiske karakterer fra disse to artene og formerer seg med yngleknopper. Formeringen gjør at vi for denne rødlista vurderer den, mens den ikke ble vurdert (NA) for forrige rødliste. Den har en spredt utbredelse i fjellkjeda og synes ikke å være i tilbakegang.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NA