RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Elymus alaskanus  (Scribn. & Merr.) Á.Löve

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Fjellkveke Elymus alaskanus og dens skandinaviske underart ssp. borealis vurderes som trygge (LC). Fjellkveke vokser på berghyller, i rasmark og i tørr, åpen fjellhei på baserik grunn i fjellet og fjellskogen. Den er utbredt over store deler av fjellkjeda og uten noen antydet tilbakegang.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC