Artsgruppe
RE
CR
EN
VU
NT
DD
Antall rødlistet
Tovinger 3 2 52 109 84 103 353