Artsgruppe
RE
CR
EN
VU
NT
DD
Antall rødlistet
Nebbmunner 6 6 24 50 54 45 185