Artsgruppe
RE
CR
EN
VU
NT
DD
Antall rødlistet
Mangefotinger 1 1 7 5 14