I Rødlista 2015 ligger det svært mye informasjon om arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut i Norge. Her kan du lese mer om aktuelle tema som vi vet opptar mange. Vi håper også at informasjonen kan bidra til å forklare noe av kompleksiteten i resultatene.

Siden siteres som

Henriksen S og Hilmo O (2015) Tema. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Tema>. Nedlastet <dag/måned/år>.