Mange ansatte i Artsdatabanken har bidratt i prosessen frem til ferdig Norsk rødliste for arter 2015. Her finner du oversikt over alle de involverte. 

Redaktører: Snorre Henriksen og Olga Hilmo

Nettredaktør: Toril Loennechen Moen

Prosjektleder: Snorre Henriksen

Databaseutvikling og håndtering: Helge Sandmark og Askild Aaberg Hofsøy Olsen

Grafisk utforming og figurer: Åshild Stolsmo Viken

Tilrettelegging av søk og widgets: Askild Aaberg Hofsøy Olsen og Helge Sandmark

Brosjyren 'Rødlista for arter 2015 - Et innblikk i metode og resultat'

Redaktører: Snorre Henriksen og Olga Hilmo

Grafisk utforming: Åshild Stolsmo Viken

Siteres som: Henriksen S og Hilmo O (2015) Rødlista for arter 2015 - Et innblikk i metode og resultat. Artsdatabanken, Norge

Distribueres av: Artsdatabanken, 7491 Trondheim. Tlf. 73592145, e-post postmottak@artsdatabanken.no 

Opplag: 1000 

ISBN: 978-82-92838-39-6

Norsk rødliste for arter 2015 (pdf)

Redaktører: Snorre Henriksen og Olga Hilmo

Grafisk utforming: Åshild Stolsmo Viken

Siteres som: Henriksen S og Hilmo O (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge

Distribueres av: Artsdatabanken, 7491 Trondheim. Tlf. 73592145, e-post postmottak@artsdatabanken.no 

ISBN: 978-82-92838-41-9