Av alle arter som reproduserer i Norge eller på Svalbard står 116 arter på Den globale rødlista. Av disse er 61 arter rødlistet også i Norge, mens 33 er vurdert som livskraftige i Norge. 

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) har gjennom mer enn 50 år vurdert arters risiko for å dø ut på global skala. I samarbeid med et stort nettverk av forskere og partnere fra mange ulike land gjør IUCN løpende oppdateringer av Den globale rødlista. Det medfører at artene vurderes og revideres ved ulike tidspunkt og med ulike intervall.

Norske arter på Den globale rødlista

Per august 2017 inkluderte Den globale rødlista 116 arter som reproduserer i Norge eller på Svalbard. Av disse er det 33arter som ikke tilfredsstiller kriteriene for rødlisting i Norge, men er vurdert som livskraftig LC. Disse artene står på IUCNs rødliste på grunn av bestandsnedgang i hele sitt utbredelsesområde. De øvrige 61 artene er rødlistet også i Norge. 

Takson Red List status Criteria Criteria version Year assessed Population trend Petitioned
Brasme Abramis brama (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Brungylt Acantholabrus palloni (Risso, 1810)
LC 3.1 2010 unknown N
Stør Acipenser sturio Linnaeus, 1758
CR A2cde 3.1 2010
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
LC 3.1 2017 stable N
Innsjøtoppluesnegl Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Stjertmeis Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Fjellibelle Aeshna caerulea (Strøm, 1783)
LC 3.1 2009 unknown N
Blågrønnlibelle Aeshna cyanea (Müller, 1764)
LC 3.1 2014 increasing N
Brunlibelle Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2009 unknown N
Starrlibelle Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Septemberlibelle Aeshna mixta Latreille, 1805
LC 3.1 2010 increasing N
Panserulke Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 increasing N
Hundekvein Agrostis canina L.
LC 3.1 2014 stable N
Krypkvein Agrostis stolonifera L.
LC 3.1 2014 stable N
Sanglerke Alauda arvensis Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 decreasing N
Laue Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Elg Alces alces (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Kystmarikåpe Alchemilla xanthochlora Rothm.
LC 3.1 2014 unknown N
Vassgro Alisma plantago-aquatica L.
LC 3.1 2017 stable N
Alkekonge Alle alle (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Grasløk Allium schoenoprasum L.
LC 3.1 2016 stable N
Svartor Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
LC 3.1 2014 stable N
Gråor Alnus incana (L.) Moench
LC 3.1 2014 stable N
Vassreverumpe Alopecurus aequalis Sobol.
LC 3.1 2014 unknown N
Alopecurus magellanicus Lam.
LC 3.1 2016 unknown N
Revehai Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)
VU A2bd+3bd+4bd 3.1 2009 decreasing N
Maisild Alosa alosa (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Stamsild Alosa fallax (Lacépède, 1803)
LC 3.1 2008 stable N
Isskate Amblyraja hyperborea (Collett, 1879)
LC 3.1 2016 unknown N
Småsil Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758
DD 3.1 2014 unknown N
Kardinalsmeller Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865)
NT 3.1 2010 unknown N
Eikeblodsmeller Ampedus hjorti (Rye, 1905)
VU A4c 3.1 2010 decreasing N
Ampedus karpathicus (Buysson, 1886)
DD 3.1 2010 unknown N
Stjertand Anas acuta Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 decreasing N
Elvetoppluesnegl Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774
LC 3.1 2012 unknown N
Veronikasandbie Andrena semilaevis Pérez, 1903
DD 3.1 2015 unknown N
Sløke Angelica sylvestris L.
LC 3.1 2014 unknown N
Ål Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
CR A2bd+4bd 3.1 2014 decreasing N
Knappskivesnegl Anisus leucostoma (Millet, 1813)
LC 3.1 2011 stable N
Gyraulus stroemi (Westerlund, 1881)
LC 3.1 2011 unknown N
Andemusling Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 decreasing N
Svanemusling Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 decreasing N
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Baillon, 1834
LC 3.1 2016 increasing N
Dverggås Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
VU A2bcd+3bcd+4bcd 3.1 2017 decreasing N
Sædgås Anser fabalis (Latham, 1787)
LC 3.1 2016 decreasing N
Lappiplerke Anthus cervinus (Pallas, 1811)
LC 3.1 2017 stable N
Skjærpiplerke Anthus petrosus (Montagu, 1798)
LC 3.1 2016 stable N
Heipiplerke Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2017 decreasing N
Trepiplerke Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Storskogmus Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
LC 3.1 2016 stable N
Småskogmus Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Tårnseiler Apus apus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Kongeørn Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Architeuthis dux Steenstrup, 1857
LC 3.1 2014 unknown N
Hengegras Arctophila fulva (Trin.) Andersson
LC 3.1 2016 unknown N
Liten laksetobis Arctozenus risso (Bonaparte, 1840)
LC 3.1 2015 unknown N
Gråhegre Ardea cinerea Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 unknown N
Steinvender Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Flekket perlemorfisk Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829
LC 3.1 2010 stable N
Krattsnegl Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 stable N
Solblom Arnica montana L.
LC 3.1 2013 decreasing N
Vånd Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Jordugle Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
LC 3.1 2016 decreasing N
Hornugle Asio otus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Asparges Asparagus officinalis L.
LC 3.1 2016 stable N
Asp Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Edelkreps Astacus astacus (Linnaeus, 1758)
VU A2ad 3.1 2010 decreasing N
Flôghavre Avena fatua L.
LC 3.1 2016 stable N
Taffeland Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
VU A2ab+3b+4ab 3.1 2017 decreasing N
Toppand Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Bergand Aythya marila (Linnaeus, 1761)
LC 3.1 2016 decreasing N
Vågehval Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804
LC 3.1 2008 stable N
Seihval Balaenoptera borealis Lesson, 1828
EN A1ad 3.1 2008 unknown N
Blåhval Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
EN A1abd 3.1 2008 increasing N
Finnhval Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
EN A1d 3.1 2013 unknown N
Avtrekkerfisk Balistes capriscus Gmelin, 1789
VU A2bd 3.1 2016 decreasing N
Remskivesnegl Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Svømmepølse Bathyplotes natans (M. Sars, 1868)
LC 3.1 2013 stable N
Gråskate Bathyraja spinicauda (Jensen, 1914)
NT 3.1 2009 unknown N
Vasskjeks Berula erecta (Huds.) Coville
LC 3.1 2013 stable N
Risbjørk Betula nana L.
LC 3.1 2014 stable N
Hengebjørk Betula pendula Roth
LC 3.1 2014 stable N
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
LC 3.1 2014 stable N
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
DD 3.1 2014 unknown N
Nikkebrønsle Bidens cernua L.
LC 3.1 2014 stable N
Flikbrønsle Bidens tripartita L.
LC 3.1 2014 stable N
Snutesnegl Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Flire Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Flatsivaks Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link
LC 3.1 2014 unknown N
Havsivaks Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
LC 3.1 2013 stable N
Alpehumle Bombus alpinus (Linnaeus, 1758)
VU B2b(i,ii,iii,v)c(iv) 3.1 2015 decreasing N
Jordgjøkhumle Bombus bohemicus Seidl, 1837
DD 3.1 2016 decreasing N
Kilejordhumle Bombus cryptarum (Fabricius, 1775)
DD 3.1 2016 unknown N
Kløverhumle Bombus distinguendus Morawitz, 1869
DD 3.1 2016 unknown N
Lynggjøkhumle Bombus flavidus Eversmann, 1852
DD 3.1 2016 stable N
Lynghumle Bombus jonellus (Kirby, 1802)
DD 3.1 2016 unknown N
Lapphumle Bombus lapponicus (Fabricius, 1793)
LC 3.1 2015 unknown N
Kragejordhumle Bombus magnus Vogt, 1911
LC 3.1 2015 unknown N
Sidensvans Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Jerpe Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Okseøyefisk Boops boops (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Vårlibelle Brachytron pratense (Müller, 1764)
LC 3.1 2014 stable N
Ringgås Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Hvitkinngås Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
LC 3.1 2016 increasing N
Hubro Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Kvinand Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Piggkutling Buenia jeffreysii (Günther, 1867)
LC 3.1 2014 unknown N
Nordpadde Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2009 stable N
Glasstunge Buglossidium luteum (Risso, 1810)
LC 3.1 2010 unknown N
Musvåk Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Fjellvåk Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
LC 3.1 2016 stable N
Brudelys Butomus umbellatus L.
LC 3.1 2014 stable N
Nordlandsrørkvein Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fr.
LC 3.1 2013 stable N
Finnmarksrørkvein Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) Hartm.
LC 3.1 2013 stable N
Lappspurv Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 increasing N
Sandløper Calidris alba (Pallas, 1764)
LC 3.1 2016 unknown N
Myrsnipe Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Polarsnipe Calidris canutus (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2017 decreasing N
Fjellmyrløper Calidris falcinellus (Pontoppidan, 1763)
LC 3.1 2016 decreasing N
Fjæreplytt Calidris maritima (Brünnich, 1764)
LC 3.1 2016 decreasing N
Dvergsnipe Calidris minuta (Leisler, 1812)
LC 3.1 2016 increasing N
Brushane Calidris pugnax (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Temmincksnipe Calidris temminckii (Leisler, 1812)
LC 3.1 2016 unknown N
Myrkongle Calla palustris L.
LC 3.1 2014 stable N
Liten fløyfisk Callionymus reticulatus Valenciennes, 1837
LC 3.1 2014 stable N
Stilkvasshår Callitriche brutia Petagna
LC 3.1 2014 stable N
Sprikevasshår Callitriche cophocarpa Sendtn.
LC 3.1 2013 decreasing N
Høstvasshår Callitriche hermaphroditica L.
LC 3.1 2016 decreasing N
Småvasshår Callitriche palustris L.
LC 3.1 2016 stable N
Dikevasshår Callitriche stagnalis Scop.
LC 3.1 2014 stable N
Båndpraktvannymfe Calopteryx splendens (Harris, 1782)
LC 3.1 2009 unknown N
Blåpraktvannymfe Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Bekkeblom Caltha palustris L.
LC 3.1 2014 stable N
Ulv Canis lupus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2010 stable N
Rådyr Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Nattravn Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Karuss Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 decreasing N
Stillits Carduelis carduelis (LInnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Kvass-starr Carex acuta L.
LC 3.1 2014 stable N
Rankstarr Carex acutiformis Ehrh.
LC 3.1 2017 stable N
Tranestarr Carex adelostoma V.I.Krecz.
DD 3.1 2016 unknown N
Taglstarr Carex appropinquata Schumach.
LC 3.1 2014 stable N
Nordlandsstarr Carex aquatilis Wahlenb.
LC 3.1 2016 stable N
Hvitstarr Carex bicolor All.
LC 3.1 2016 unknown N
Seterstarr Carex brunnescens (Pers.) Poir.
LC 3.1 2016 unknown N
Klubbestarr Carex buxbaumii Wahlenb.
LC 3.1 2016 unknown N
Gråstarr Carex canescens L.
LC 3.1 2013 stable N
Strengstarr Carex chordorrhiza Ehrh. ex L.f.
LC 3.1 2016 stable N
Kjevlestarr Carex diandra Schrank
LC 3.1 2014 unknown N
Glisnestarr Carex distans L.
LC 3.1 2013 stable N
Stjernestarr Carex echinata Murray
LC 3.1 2016 stable N
Bunkestarr Carex elata All.
LC 3.1 2014 stable N
Vipestarr Carex extensa Gooden.
LC 3.1 2014 stable N
Gulstarr Carex flava L.
LC 3.1 2014 unknown N
Grusstarr Carex glareosa Wahlenb.
LC 3.1 2016 unknown N
Huldrestarr Carex heleonastes Ehrh. ex L.f.
DD 3.1 2016 unknown N
Kløftstarr Carex holostoma Drejer
LC 3.1 2016 unknown N
Rypestarr Carex lachenalii Schkuhr
LC 3.1 2013 stable N
Lappstarr Carex lapponica O.Lang
DD 3.1 2016 unknown N
Trådstarr Carex lasiocarpa Ehrh.
LC 3.1 2014 stable N
Finnmarksstarr Carex laxa Wahlenb.
DD 3.1 2016 unknown N
Dystarr Carex limosa L.
LC 3.1 2014 stable N
Blystarr Carex livida (Wahlenb.) Willd.
LC 3.1 2016 unknown N
Nubbestarr Carex loliacea L.
LC 3.1 2016 unknown N
Frynsestarr Carex paupercula Michx.
LC 3.1 2014 stable N
Carex marina Dewey
LC 3.1 2016 unknown N
Agnorstarr Carex microglochin Wahlenb.
LC 3.1 2014 stable N
Småstarr Carex nigra (L.) Reichard.
LC 3.1 2014 stable N
Fjellstarr Carex norvegica Retz.
LC 3.1 2013 stable N
Bråtestarr Carex pilulifera L.
LC 3.1 2016 unknown N
Knortestarr Carex cuprina (Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.
LC 3.1 2014 unknown N
Havstarr Carex paleacea Schreb. ex Wahlenb.
LC 3.1 2016 unknown N
Toppstarr Carex paniculata L.
LC 3.1 2014 stable N
Sveltstarr Carex pauciflora Lightf.
LC 3.1 2016 unknown N
Dronningstarr Carex pseudocyperus L.
LC 3.1 2014 stable N
Prikkstarr Carex punctata Gaudin
LC 3.1 2014 unknown N
Snipestarr Carex rariflora (Wahlenb.) Sm.
LC 3.1 2016 unknown N
Slakkstarr Carex remota L.
LC 3.1 2013 stable N
Kjempestarr Carex riparia Curtis
LC 3.1 2014 stable N
Flaskestarr Carex rostrata Stokes
LC 3.1 2014 stable N
Rundstarr Carex rotundata Wahlenb.
LC 3.1 2016 unknown N
Blankstarr Carex saxatilis L.
LC 3.1 2016 unknown N
Griffelstarr Carex stylosa C.A.Mey.
LC 3.1 2016 unknown N
Ishavsstarr Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem.
LC 3.1 2016 unknown N
Trillingstarr Carex tenuiflora Wahlenb.
LC 3.1 2016 unknown N
Slirestarr Carex vaginata Tausch
LC 3.1 2016 unknown N
Sennegras Carex vesicaria L.
LC 3.1 2014 stable N
Revestarr Carex vulpina L.
LC 3.1 2013 stable N
Rosenfink Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
LC 3.1 2017 decreasing N
Bever Castor fiber Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Kildegras Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.
LC 3.1 2014 unknown N
Storjo Stercorarius skua (Brünnich, 1764)
LC 3.1 2017 stable N
Sandravsnegl Quickella arenaria (Potiez & Michaud, 1835)
LR/nt 2.3 1996 N
Gressgylt Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2015 unknown N
Hagesnegl Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)
LC 3.1 2013 stable N
Lundsnegl Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 stable N
Teist Cepphus grylle (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Hornblad Ceratophyllum demersum L.
LC 3.1 2017 stable N
Trekryper Certhia familiaris Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 stable N
Svarthjort Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
NT 3.1 2010 decreasing N
Hjort Cervus elaphus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Brugde Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)
VU A2ad+3d 3.1 2005 decreasing N
Fjellkurle Chamorchis alpina (L.) Rich.
LC 3.1 2011 unknown N
Dverglo Charadrius dubius Scopoli, 1786
LC 3.1 2016 stable N
Sandlo Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Tykkleppet multe Chelon labrosus (Risso, 1827)
LC 3.1 2008 unknown N
Havmus Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
NT 3.1 2007 stable N
Kragehai Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884
LC 3.1 2016 unknown N
Grønnfink Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 stable N
Gråbrun markgresshoppe Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
LC 3.1 2014 unknown N
Selsnepe Cicuta virosa L.
LC 3.1 2014 stable N
Femtrådet tangbrosme Ciliata mustela (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Nordlig tangbrosme Ciliata septentrionalis (Collett, 1875)
LC 3.1 2014 unknown N
Fossekall Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Sivhauk Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Myrhauk Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
LC 3.1 2016 decreasing N
Storak Cladium mariscus (L.) Pohl
LC 3.1 2017 stable N
Havelle Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
VU A4bce 3.1 2017 decreasing N
Sild Clupea harengus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2010 increasing N
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 increasing N
Spiritist Coelorinchus caelorinchus (Risso, 1810)
DD 3.1 2010 unknown N
Spydblåvannymfe Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
LC 3.1 2009 unknown N
Sørblåvannymfe Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2009 unknown N
Fagerblåvannymfe Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1825)
LC 3.1 2014 stable N
Dverggras Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
LC 3.1 2016 unknown N
Klippedue Columba livia J. F. Gmelin, 1789
LC 3.1 2016 decreasing N
Skogdue Columba oenas Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Ringdue Columba palumbus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Kalksøylesnegl Columella columella (G. von Martens, 1830)
LC 3.1 2011 unknown N
Løvsøylesnegl Columella edentula (Draparnaud, 1805)
LC 3.1 2011 stable N
Smaragdlibelle Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2009 unknown N
Lagesild Coregonus albula (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Sik Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 unknown N
Ravn Corvus corax Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 increasing N
Svartkråke Corvus corone Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Kornkråke Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Kaie Corvus monedula Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 stable N
Hassel Corylus avellana L.
LC 3.1 2014 stable N
Paddeulke Cottunculus microps Collett, 1875
DD 3.1 2014 unknown N
Hvitfinnet steinulke Cottus gobio Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 unknown N
Steinsmett Cottus poecilopus Heckel, 1836
LC 3.1 2008 unknown N
Vaktel Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Nattsmeller Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)
NT 3.1 2010 decreasing N
Åkerrikse Crex crex (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Krystallkutling Crystallogobius linearis (Düben, 1845)
LC 3.1 2014 stable N
Bergnebb Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2010 stable N
Sinoberbille Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
NT 3.1 2010 increasing N
Gjøk Cuculus canorus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Blåstrupe Luscinia svecica
LC 3.1 2016 stable N
Blåmeis Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Sangsvane Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Knoppsvane Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789)
LC 3.1 2016 increasing N
Marisko Cypripedium calceolus L.
LC 3.1 2014 stable N
Klappmyss Cystophora cristata (Erxleben, 1777)
VU A3c 3.1 2016 unknown N
Lappmarihand Dactylorhiza majalis subsp. lapponica (Laest. ex Hartm.) H.Sund.
LC 3.1 2011 decreasing N
Søstermarihand Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
LC 3.1 2011 decreasing N
Pilskate Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)
DD 3.1 2009 unknown N
Taksvale Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Hvithval Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)
NT 3.1 2012 unknown N
Gulflankedelfin Delphinus delphis Linnaeus, 1758
LC 3.1 2008 unknown N
Hvitryggspett Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)
LC 3.1 2016 decreasing N
Flaggspett Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Havabbor Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Storskate Dipturus batis (Linnaeus, 1758)
CR A2bcd+4bcd 3.1 2006 decreasing N
Svartskate Dipturus nidarosiensis (Storm, 1881)
NT 3.1 2015 decreasing N
Spisskate Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2015 decreasing N
Tinderublom Draba cacuminum E.Ekman
DD 3.1 2013 stable N
Dvergspett Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Svartspett Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758
VU A2c, B1+2a 2.3 1996 N
Svabergsjøpiggsvin Echinus esculentus L., 1758
LR/nt 2.3 1996 N
Sumpsivaks Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.
LC 3.1 2013 unknown N
Småsivaks Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz
LC 3.1 2014 stable N
Fjæresivaks Eleocharis uniglumis (Link) Schult.
LC 3.1 2013 unknown N
Gulspurv Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Hortulan Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 decreasing N
Dvergspurv Emberiza pusilla Pallas, 1776
LC 3.1 2017 stable N
Vierspurv Emberiza rustica Pallas, 1776
VU A2abcd+3bcd+4abcd 3.1 2016 decreasing N
Sivspurv Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Innsjøvannymfe Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
LC 3.1 2009 unknown N
Stor havnål Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Sandfiltbie Epeolus alpinus Friese, 1893
LC 3.1 2014 stable N
Lyngfiltbie Epeolus cruciger (Panzer, 1799)
NT 3.1 2014 decreasing N
Geitrams Chamerion angustifolium (L.) Holub
LC 3.1 2016 unknown N
Stormjølke Epilobium hirsutum L.
LC 3.1 2013 unknown N
Myrmjølke Epilobium palustre L.
LC 3.1 2014 unknown N
Dunmjølke Epilobium parviflorum Schreb.
LC 3.1 2014 unknown N
Myrflangre Epipactis palustris (L.) Crantz
LC 3.1 2014 decreasing N
Nordflaggermus Eptesicus nilssonii (Keyserling and Blasius, 1839)
LC 3.1 2016 stable N
Elvesnelle Equisetum fluviatile L.
LC 3.1 2014 stable N
Skavgras Equisetum hyemale L.
LC 3.1 2014 increasing N
Myrsnelle Equisetum palustre L.
LC 3.1 2014 stable N
Fjellerke Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Purpurlyng Erica cinerea L.
LC 3.1 2013 decreasing N
Storkobbe Erignathus barbatus (Erxleben, 1777)
LC 3.1 2016 unknown N
Piggsvin Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Trønderlav Erioderma pedicellatum (Hue) P.M. Jørg.
CR A2c+4c 3.1 2003 decreasing N
Duskmyrull Eriophorum angustifolium Honck.
LC 3.1 2014 stable N
Breimyrull Eriophorum latifolium Hoppe
LC 3.1 2014 unknown N
Torvmyrull Eriophorum vaginatum L.
LC 3.1 2016 unknown N
Rødstrupe Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 increasing N
Gjedde Esox lucius Linnaeus, 1758
LC 3.1 2013 stable N
Svarthå Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2009 unknown N
Nordkaper Eubalaena glacialis (Müller, 1776)
EN D 3.1 2012 unknown N
Boltit Charadrius morinellus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Hvitbåndsnegl Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)
LC 3.1 2013 stable N
Strandvortemelk Euphorbia palustris L.
LC 3.1 2014 unknown N
Dvergfalk Falco columbarius Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Vandrefalk Falco peregrinus Tunstall, 1771
LC 3.1 2016 stable N
Jaktfalk Falco rusticolus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 stable N
Lerkefalk Falco subbuteo Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Tårnfalk Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
LC 3.1 2016 decreasing N
Dvergfluesnapper Ficedula parva (Bechstein, 1792)
LC 3.1 2016 increasing N
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
LC 3.1 2014 stable N
Nordlig skogmaur Formica aquilonia Yarrow, 1955
LR/nt 2.3 1996 N
Håret skogmaur Formica lugubris Zetterstedt, 1838
LR/nt 2.3 1996 N
Glatt skogmaur Formica polyctena Förster, 1850
LR/nt 2.3 1996 N
Engskogmaur Formica pratensis Retzius, 1783
LR/nt 2.3 1996 N
Rød skogmaur Formica rufa Linnaeus, 1761
LR/nt 2.3 1996 N
Uralmaur Formica uralensis Ruzsky, 1895
LR/nt 2.3 1996 N
Gjestemaur Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846)
VU A2c 2.3 1996 N
Lunde Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)
VU A4abcde 3.1 2017 decreasing N
Bokfink Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Bjørkefink Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Busksnegl Fruticicola fruticum (O.F. Müller, 1774)
LC 3.1 2013 stable N
Sothøne Fulica atra Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Havhest Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)
LC 3.1 2017 increasing N
Torsk Gadus morhua Linnaeus, 1758
VU A1bd 2.3 1996 N
Tretrådet tangbrosme Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824)
LC 3.1 2014 stable N
Sumpdamsnegl Galba truncatula (O.F. Müller, 1774)
LC 3.1 2014 unknown N
Gråhai Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)
VU A2bd+3d+4bd 3.1 2006 decreasing N
Hågjel Galeus melastomus Rafinesque, 1810
LC 3.1 2009 stable N
Myrmaure Galium palustre L.
LC 3.1 2014 unknown N
Dvergmaure Galium trifidum L.
LC 3.1 2016 unknown N
Myskemaure Galium triflorum Michx.
LC 3.1 2016 unknown N
Sumpmaure Galium uliginosum L.
LC 3.1 2014 unknown N
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Dobbeltbekkasin Gallinago media (Latham, 1787)
NT 3.1 2017 decreasing N
Sivhøne Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Nøtteskrike Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2015 stable N
Gulnebblom Gavia adamsii (G. R. Gray, 1859)
NT 3.1 2016 decreasing N
Storlom Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Islom Gavia immer (Brünnich, 1764)
LC 3.1 2012 decreasing N
Smålom Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
LC 3.1 2016 decreasing N
Søterot Gentiana purpurea L.
LC 3.1 2013 stable N
Fjæresøte Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma
LC 3.1 2016 unknown N
Enghumleblom Geum rivale L.
LC 3.1 2016 unknown N
Spurveugle Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Grindhval Globicephala melas (Traill, 1809)
DD 3.1 2008 unknown N
Mannasøtgras Glyceria fluitans (L.) R.Br.
LC 3.1 2014 stable N
Sprikesøtgras Glyceria notata Chevall.
LC 3.1 2014 stable N
Sandkryper Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 unknown N
Tangkutling Pomatoschistus flavescens (Fabricius 1779)
LC 3.1 2014 stable N
Klubbeelvelibelle Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Gonatus fabricii (Lichtenstein, 1818)
LC 3.1 2014 unknown N
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)
VU B1+2ac 2.3 1996 N
Kranstjernaks Groenlandia densa (L.) Fourr.
LC 3.1 2014 stable N
Trane Grus grus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Jerv Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Glattsil Gymnammodytes semisquamatus (Jourdain, 1879)
LC 3.1 2014 unknown N
Gymnocephalus Bloch, 1793
LC 3.1 2008 unknown N
Hvitskivesnegl Gyraulus albus (O.F. Müller, 1774)
LC 3.1 2014 stable N
Tornskivesnegl Gyraulus crista (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2011 stable N
Glattskivesnegl Gyraulus laevis (Alder, 1838)
LC 3.1 2012 decreasing N
Tjeld Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
NT 3.1 2016 decreasing N
Havørn Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Havert Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)
LC 3.1 2016 increasing N
Haliphron atlanticus Steenstrup, 1861
LC 3.1 2014 unknown N
Bergsnegl Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 stable N
Vinbergsnegl Helix pomatia Linnaeus, 1758
LC 3.1 2013 stable N
Kystringvinge Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2010 decreasing N
Flatskivesnegl Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2011 unknown N
Kveite Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758)
EN A1d 2.3 1996 N
Gulsanger Hippolais icterina (Vieillot, 1817)
LC 3.1 2017 decreasing N
Brakkhesterumpe Hippuris lanceolata Retz.
LC 3.1 2016 unknown N
Hesterumpe Hippuris vulgaris L.
LC 3.1 2014 stable N
Blodigle Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
NT 3.1 2014 unknown N
Låvesvale Hirundo rustica Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Hummer Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 stable N
Stormsvale Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1818)
VU A2bce+3bce+4bce 3.1 2016 decreasing N
Havsvale Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 unknown N
Buktpollsnegl Ventrosia ventrosa (Montagu, 1803)
LC 3.1 2011 unknown N
Froskebitt Hydrocharis morsus-ranae L.
LC 3.1 2014 stable N
Dvergmåke Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776)
LC 3.1 2016 increasing N
Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris L.
LC 3.1 2014 stable N
Kjølråtevedbille Hylis cariniceps (Reitter, 1902)
LC 3.1 2010 stable N
Granråtevedbille Hylis procerulus (Mannerheim, 1823)
LC 3.1 2010 stable N
Nebbhval Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)
DD 3.1 2008 unknown N
Storsil Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824)
LC 3.1 2014 unknown N
Springfrø Impatiens noli-tangere L.
LC 3.1 2016 unknown N
Sverdlilje Iris pseudacorus L.
LC 3.1 2014 stable N
Kystvannymfe Ischnura elegans (Van der Linden, 1820)
LC 3.1 2010 stable N
Pyttvannymfe Ischnura pumilio Charpentier, 1825
LC 3.1 2014 stable N
Mykt brasmegras Isoëtes echinospora Durieu
LC 3.1 2016 unknown N
Stivt brasmegras Isoëtes lacustris L.
LC 3.1 2016 unknown N
Flytesivaks Eleogiton fluitans (L.) Link
LC 3.1 2013 unknown N
Bustsivaks Isolepis setacea (L.) R.Br.
LC 3.1 2013 unknown N
Praktråtevedbille Isorhipis marmottani Bonvouloir, 1871
LC 3.1 2010 unknown N
Makrellhai Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810
VU A2abd+3bd+4abd 3.1 2009 decreasing N
Krusøremose Jamesoniella undulifolia (Nees) Müll.Frib.
VU A1ac 2.3 2000 unknown N
Skogsiv Juncus alpinoarticulatus Chaix
LC 3.1 2014 stable N
Ryllsiv Juncus articulatus L.
LC 3.1 2011 stable N
Sandsiv Juncus balticus Willd.
LC 3.1 2016 unknown N
Tvillingsiv Juncus biglumis L.
LC 3.1 2016 unknown N
Paddesiv Juncus bufonius L.
LC 3.1 2017 stable N
Sumpsiv Juncus bulbosus L.
LC 3.1 2014 stable N
Knappsiv Juncus conglomeratus L.
LC 3.1 2014 stable N
Lyssiv Juncus effusus L.
LC 3.1 2017 stable N
Trådsiv Juncus filiformis L.
LC 3.1 2014 stable N
Grannsiv Juncus minutulus (Albert & Jahand.) Prain
LC 3.1 2014 stable N
Nøkkesiv Juncus stygius L.
LC 3.1 2016 unknown N
Trillingsiv Juncus triglumis L.
LC 3.1 2016 unknown N
Einer Juniperus communis L.
LC 3.1 2013 increasing N
Vendehals Jynx torquilla Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 decreasing N
Myrtust Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.
LC 3.1 2014 unknown N
Dvergsyre Koenigia islandica L.
LC 3.1 2016 unknown N
Berggylt Labrus bergylta Ascanius, 1767
LC 3.1 2010 unknown N
Blåstål Labrus mixtus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2010 stable N
Kvitskjeving Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)
LC 3.1 2008 unknown N
Kvitnos Lagenorhynchus albirostris Gray, 1846
LC 3.1 2012 unknown N
Lirype Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Fjellrype Lagopus muta (Montin, 1781)
LC 3.1 2016 decreasing N
Elveniøye Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Bekkeniøye Lampetra planeri (Bloch, 1784)
LC 3.1 2016 unknown N
Tornskate Lanius collurio Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 decreasing N
Varsler Lanius excubitor Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 decreasing N
Gråmåke Larus argentatus Pontoppidan, 1763
LC 3.1 2016 decreasing N
Fiskemåke Larus canus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 unknown N
Sildemåke Larus fuscus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Polarmåke Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
LC 3.1 2016 stable N
Svartbak Larus marinus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 unknown N
Hettemåke Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)
LC 3.1 2017 unknown N
Myrflatbelg Lathyrus palustris L.
LC 3.1 2014 unknown N
Ulkekutling Lebetus scorpioides (Collett, 1874)
LC 3.1 2014 stable N
Lemen Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Klumpandemat Lemna gibba L.
LC 3.1 2017 stable N
Andemat Lemna minor L.
LC 3.1 2017 stable N
Korsandemat Lemna trisulca L.
LC 3.1 2017 stable N
Strengandemat Lemna turionifera Landolt
LC 3.1 2014 unknown N
Sabelgresshoppe Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
LC 3.1 2016 increasing N
Hare Lepus timidus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2008 unknown N
Sørmetallvannymfe Lestes dryas (Kirby, 1890)
LC 3.1 2014 stable N
Nordmetallvannymfe Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
LC 3.1 2014 stable N
Arktisk niøye Lethenteron camtschaticum (Tilesius, 1811)
LC 3.1 2013 unknown N
Regnlaue Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)
LC 3.1 2008 unknown N
Vederbuk Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Gullbust Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Sandskate Leucoraja circularis (Couch, 1838)
EN A2bcd 3.1 2015 decreasing N
Nebbskate Leucoraja fullonica (Linnaeus, 1758)
VU A2bd 3.1 2015 decreasing N
Gjøkskate Leucoraja naevus (Müller & Henle, 1841)
LC 3.1 2015 unknown N
Gråtorvlibelle Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
LC 3.1 2006 stable N
Vannliljetorvlibelle Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
LC 3.1 2006 stable N
Småtorvlibelle Leucorrhinia dubia (Van der Linden, 1825)
LC 3.1 2009 unknown N
Gulflekktorvlibelle Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
LC 3.1 2014 stable N
Blåbredlibelle Libellula depressa Linnaeus, 1758
LC 3.1 2014 stable N
Firflekkbredlibelle Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
LC 3.1 2010 stable N
Sandflyndre Limanda limanda (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 increasing N
Lappspove Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2017 decreasing N
Svarthalespove Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2017 decreasing N
Evjebrodd Limosella aquatica L.
LC 3.1 2014 stable N
Tornirisk Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Bergirisk Carduelis flavirostris (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Vanlig ringbuk Liparis liparis (Linnaeus, 1766)
LC 3.1 2014 unknown N
Kystringbuk Liparis montagui (Donovan, 1804)
LC 3.1 2014 unknown N
Tangkvabbe Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Småsalamander Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2009 stable N
Tjerngras Littorella uniflora (L.) Asch.
LC 3.1 2016 unknown N
Gullmulte Liza aurata (Risso, 1810)
LC 3.1 2008 unknown N
Tynnleppet multe Liza ramada (Risso, 1827)
LC 3.1 2008 unknown N
Botnegras Lobelia dortmanna L.
LC 3.1 2016 unknown N
Gresshoppesanger Locustella naevia (Boddaert, 1783)
LC 3.1 2016 stable N
Blåleddved Lonicera caerulea L.
LC 3.1 2016 unknown N
Toppmeis Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Lake Lota lota (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 stable N
Grankorsnebb Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 stable N
Båndkorsnebb Loxia leucoptera J. F. Gmelin, 1789
LC 3.1 2017 decreasing N
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793
LC 3.1 2016 stable N
Trelerke Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 increasing N
Flytegro Luronium natans (L.) Raf.
LC 3.1 2013 decreasing N
Nattergal Luscinia luscinia
LC 3.1 2016 stable N
Oter Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2015 decreasing N
Reinfrytle Luzula wahlenbergii Rupr.
LC 3.1 2016 unknown N
Paamiutålebrosme Lycodes paamiuti Møller, 2001
LC 3.1 2010 unknown N
Klourt Lycopus europaeus L.
LC 3.1 2014 stable N
Stordamsnegl Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2010 stable N
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
LC 3.1 2016 stable N
Gaupe Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2015 stable N
Orrfugl Tetrao tetrix Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Strandkryp Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano
LC 3.1 2016 unknown N
Krypfredløs Lysimachia nummularia L.
LC 3.1 2014 stable N
Fagerfredløs Lysimachia punctata L.
LC 3.1 2014 unknown N
Gulldusk Lysimachia thyrsiflora L.
LC 3.1 2016 unknown N
Fredløs Lysimachia vulgaris L.
LC 3.1 2014 stable N
Vasskryp Lythrum portula (L.) D.A.Webb
LC 3.1 2014 stable N
Kattehale Lythrum salicaria L.
LC 3.1 2014 stable N
Fredløsbie Macropis europaea Warncke, 1973
LC 3.1 2012 decreasing N
Trompetfisk Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2010 unknown N
Villeple Malus sylvestris (L.) Mill.
DD 3.1 2013 unknown N
Brunnakke Anas penelope Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 decreasing N
Snadderand Anas strepera Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Elvemusling Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)
EN A1ce+2c 2.3 1996 N
Mår Martes martes (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Eikegresshoppe Meconema thalassinum (De Geer, 1773)
LC 3.1 2016 decreasing N
Blålusern Medicago sativa L.
LC 3.1 2016 stable N
Småbladskjærerbie Megachile alpicola Alfken, 1924
DD 3.1 2014 unknown N
Storbladskjærerbie Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761)
LC 3.1 2014 unknown N
Knølhval Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
LC 3.1 2008 increasing N
Sjøorre Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
VU A2abcde+3cde+4bcde 3.1 2016 decreasing N
Svartand Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Hyse Melanogrammus aeglefinus (Linnaeus, 1758)
VU A1d+2d 2.3 1996 N
Grevling Meles meles (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Vassmynte Mentha aquatica L.
LC 3.1 2014 stable N
Åkermynte Mentha arvensis L.
LC 3.1 2016 unknown N
Grønnmynte Mentha spicata L.
LC 3.1 2014 stable N
Rundmynte Mentha suaveolens Ehrh.
LC 3.1 2014 stable N
Bukkeblad Menyanthes trifoliata L.
LC 3.1 2014 stable N
Pyntesnegl Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)
LC 3.1 2013 stable N
Lappfiskand Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Laksand Mergus merganser Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Siland Mergus serrator Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Hvitting Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Lysing Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Nordspisshval Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804)
DD 3.1 2008 unknown N
Tarmpølse Mesothuria intestinalis (Ascanius, 1805)
LC 3.1 2013 unknown N
Piggulke Micrenophrys lilljeborgii (Collett, 1875)
LC 3.1 2014 unknown N
Løvråtevedbille Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847
LC 3.1 2010 increasing N
Dvergråtevedbille Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)
LC 3.1 2010 increasing N
Markmus Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)
LC 3.1 2016 stable N
Fjellmarkmus Microtus oeconomus (Pallas, 1776)
LC 3.1 2016 stable N
Månefisk Mola mola (Linnaeus, 1758)
VU A4bd 3.1 2016 decreasing N
Narhval Monodon monoceros Linnaeus, 1758
NT 3.1 2012 unknown N
Kildeurt Montia fontana L.
LC 3.1 2014 stable N
Havsule Morus bassanus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Linerle Motacilla alba Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Vintererle Motacilla cinerea Tunstall, 1771
LC 3.1 2017 stable N
Gulerle Motacilla flava Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 decreasing N
Husmus Mus musculus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Gråfluesnapper Muscicapa striata (Pallas, 1764)
LC 3.1 2017 decreasing N
Røyskatt Mustela erminea Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Snømus Mustela nivalis Linnaeus, 1766
LC 3.1 2016 stable N
Ilder Mustela putorius Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Hvitflekket glatthai Mustelus asterias Cloquet, 1821
LC 3.1 2009 unknown N
Klatremus Myodes glareolus (Schreber, 1780)
LC 3.1 2016 stable N
Gråsidemus Myodes rufocanus (Sundevall, 1846)
LC 3.1 2016 decreasing N
Rødmus Myodes rutilus (Pallas, 1779)
LC 3.1 2016 unknown N
Skoglemen Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)
LC 3.1 2016 unknown N
Sumpforglemmegei Myosotis laxa Lehm.
LC 3.1 2013 stable N
Skogflaggermus Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
LC 3.1 2008 stable N
Vannflaggermus Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
LC 3.1 2008 increasing N
Skjeggflaggermus Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
LC 3.1 2016 unknown N
Børsteflaggermus Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
LC 3.1 2008 stable N
Pors Myrica gale L.
LC 3.1 2016 unknown N
Tusenblad Myriophyllum alterniflorum DC.
LC 3.1 2016 unknown N
Kamtusenblad Myriophyllum sibiricum Kom.
LC 3.1 2016 unknown N
Akstusenblad Myriophyllum spicatum L.
LC 3.1 2017 unknown N
Kranstusenblad Myriophyllum verticillatum L.
LC 3.1 2014 unknown N
Slimdamsnegl Myxas glutinosa (O.F. Müller, 1774)
DD 2.3 1996 N
Slimål Myxine glutinosa Linnaeus, 1758
LC 3.1 2013 unknown N
Mykt havfruegras Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E.Schmidt
LC 3.1 2016 unknown N
Stivt havfruegras Najas marina L.
LC 3.1 2017 stable N
Buorm Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
LR/lc 2.3 1996 N
Vannspissmus Neomys fodiens (Pennant, 1771)
LC 3.1 2016 stable N
Fuglereir Neottia nidus-avis (L.) Rich.
LC 3.1 2014 decreasing N
Sjøkreps Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 stable N
Krumsnutet havnål Nerophis lumbriciformis (Jenyns, 1835)
LC 3.1 2014 unknown N
Liten havnål Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Broddglattkrans Nitella mucronata (A. Braun) Miquel
LC 3.1 2013 unknown N
Bakkevepsebie Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839
NT 3.1 2013 decreasing N
Rødknappvepsebie Nomada armata Herrich-Schäffer, 1839
NT 3.1 2013 decreasing N
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Storspove Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2016 decreasing N
Småspove Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Gul nøkkerose Nuphar lutea (L.) Sm.
LC 3.1 2014 stable N
Soleinøkkerose Nuphar pumila (Timm) DC.
LC 3.1 2016 unknown N
Storflaggermus Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
LC 3.1 2016 unknown N
Hvalross Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)
DD 3.1 2008 unknown N
Hestekjørvel Oenanthe aquatica (L.) Poir.
LC 3.1 2014 stable N
Steinskvett Oenanthe oenanthe
LC 3.1 2017 decreasing N
Tårndamsnegl Omphiscola glabra (O.F. Müller, 1774)
NT 3.1 2011 decreasing N
Strutseving Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
LC 3.1 2016 unknown N
Tangelvelibelle Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Flueblom Ophrys insectifera L.
LC 3.1 2011 unknown N
Spekkhogger Orcinus orca (Linnaeus, 1758)
DD 3.1 2013 unknown N
Ustripet pelamide Orcynopsis unicolor (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
LC 3.1 2011 stable N
Pirol Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 stable N
Storblålibelle Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2010 stable N
Småblålibelle Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
LC 3.1 2009 unknown N
Lundbustehette Orthotrichum scanicum Grönvall
LC 3.1 2012 stable N
Krøkle Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 unknown N
Eremitt Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
NT 3.1 2010 decreasing N
Kongsbregne Osmunda regalis L.
LC 3.1 2014 unknown N
Flekkpagell Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
NT 3.1 2014 decreasing N
Ismåke Pagophila eburnea (Phipps, 1774)
NT 3.1 2017 decreasing N
Grønlandssel Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777)
LC 3.1 2008 increasing N
Fiskeørn Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Skjeggmeis Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Islandsvalmue Papaver radicatum Rottb.
VU B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) 3.1 2013 decreasing N
Rødpølse Parastichopus tremulus (Gunnerus, 1767)
DD 3.1 2013 unknown N
Jåblom Parnassia palustris L.
LC 3.1 2014 decreasing N
Apollosommerfugl Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
VU A1cde 2.3 1996 N
Blåmeis Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 increasing N
Kjøttmeis Parus major Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Gråspurv Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Pilfink Passer montanus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Myrklegg Pedicularis palustris L.
LC 3.1 2014 unknown N
Damfrosk Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
LC 3.1 2016 decreasing N
Abbor Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
LC 3.1 2008 unknown N
Rapphøne Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Svartmeis Periparus ater (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Lavskrike Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Vepsevåk Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Vasslirekne Persicaria amphibia (L.) Delarbre
LC 3.1 2013 unknown N
Vasspepper Persicaria hydropiper (L.) Delarbre
LC 3.1 2014 stable N
Kjertelhønsegras Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre
LC 3.1 2013 unknown N
Hønsegras Persicaria maculosa Gray
LC 3.1 2013 unknown N
Fjellpestrot Petasites frigidus (L.) Fr.
LC 3.1 2016 unknown N
Havniøye Petromyzon marinus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2013 stable N
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)
LC 3.1 2016 decreasing N
Storskarv Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 increasing N
Strandrør Phalaris arundinacea (L.) Asch. & Graebn.
LC 3.1 2014 unknown N
Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Svømmesnipe Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Snøgras Phippsia algida (Sol.) R.Br.
LC 3.1 2013 stable N
Fjelltimotei Phleum alpinum L.
LC 3.1 2013 stable N
Steinkobbe Phoca vitulina Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 unknown N
Nise Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
LC 3.1 2016 increasing N
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
LC 3.1 2016 increasing N
Ørekyt Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Takrør Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
LC 3.1 2013 stable N
Småvar Phrynorhombus norvegicus (Günther, 1862)
LC 3.1 2014 stable N
Rødbrun bladspinner Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
VU A1c 2.3 1996 N
Lappsanger Phylloscopus borealis (J. H. Blasius, 1858)
LC 3.1 2016 increasing N
Gransanger Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
LC 3.1 2016 increasing N
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)
LC 3.1 2016 decreasing N
Løvsanger Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Buttblæresnegl Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2011 stable N
Spermhval Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758
VU A1d 3.1 2008 unknown N
Skjære Pica pica (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 stable N
Gran Picea abies (L.) H.Karst.
LC 3.1 2013 stable N
Tretåspett Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Gråspett Picus canus J. F. Gmelin, 1788
LC 3.1 2016 increasing N
Grønnspett Picus viridis Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Trådbregne Calamistrum globuliferum (L.) Kuntze
NT 3.1 2013 decreasing N
Dvergtettegras Pinguicula villosa L.
LC 3.1 2016 unknown N
Konglebit Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Furu Pinus sylvestris L.
LC 3.1 2013 stable N
Trollflaggermus Pipistrellus nathusii (Keyserling and Blasius, 1839)
LC 3.1 2016 unknown N
Tusseflaggermus Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
LC 3.1 2008 stable N
Dvergflaggermus Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
LC 3.1 2016 unknown N
Kameleonertemusling Pisidium casertanum (Poli, 1791)
LC 3.1 2016 stable N
Sjøertemusling Pisidium conventus Clessin, 1877
LC 3.1 2011 unknown N
Elveertemusling Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823)
LC 3.1 2011 unknown N
Ballertemusling Pisidium obtusale (Lamarck, 1818)
LC 3.1 2011 unknown N
Sumpertemusling Pisidium pseudosphaerium J. Favre, 1927
LC 3.1 2011 unknown N
Fjellertemusling Pisidium waldeni Kuiper, 1975
LC 3.1 2011 unknown N
Storskivesnegl Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2011 unknown N
Rundskivesnegl Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Groblad Plantago major L.
LC 3.1 2016 unknown N
Strandkjempe Plantago maritima L.
LC 3.1 2016 unknown N
Skrubbe Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2010 decreasing N
Fjærbeinvannymfe Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
LC 3.1 2009 unknown N
Brunlangøre Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 stable N
Snøspurv Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Rødspette Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758
LC 3.1 2014 increasing N
Sabinegras Pleuropogon sabinei R.Br.
LC 3.1 2016 unknown N
Heilo Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Engrapp Poa pratensis L.
LC 3.1 2013 stable N
Tunrapp Poa annua L.
LC 3.1 2013 increasing N
Myrrapp Poa palustris L.
LC 3.1 2016 unknown N
Engrapp Poa pratensis L.
LC 3.1 2016 unknown N
Horndykker Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
VU A2abce+3bce+4abce 3.1 2016 decreasing N
Toppdykker Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Gråstrupedykker Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
LC 3.1 2016 decreasing N
Lappmeis Poecile cinctus (Boddaert, 1783)
LC 3.1 2016 decreasing N
Granmeis Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827)
LC 3.1 2016 decreasing N
Løvmeis Poecile palustris (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Lyr Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Vrakfisk Polyprion americanus (Bloch & Schneider, 1801)
DD 3.1 2003 unknown N
Stellerand Polysticta stelleri (Pallas, 1769)
VU A2bcd+3bcd+4bcd 3.1 2016 decreasing N
Leirkutling Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838)
LC 3.1 2010 unknown N
Sandkutling Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)
LC 3.1 2014 stable N
Mudderkutling Pomatoschistus norvegicus (Collett, 1902)
LC 3.1 2014 stable N
Bergkutling Pomatoschistus pictus (Malm, 1865)
LC 3.1 2014 stable N
Myrrikse Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
LC 3.1 2016 stable N
Rusttjernaks Potamogeton alpinus Balb.
LC 3.1 2011 stable N
Småtjernaks Potamogeton berchtoldii Fieber
LC 3.1 2014 stable N
Krustjernaks Potamogeton crispus L.
LC 3.1 2014 stable N
Broddtjernaks Potamogeton friesii Rupr.
LC 3.1 2016 unknown N
Grastjernaks Potamogeton gramineus L.
LC 3.1 2014 stable N
Blanktjernaks Potamogeton lucens L.
LC 3.1 2011 stable N
Tjernaks Potamogeton natans L.
LC 3.1 2013 stable N
Butt-tjernaks Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch
LC 3.1 2011 stable N
Hjertetjernaks Potamogeton perfoliatus L.
LC 3.1 2013 stable N
Kysttjernaks Potamogeton polygonifolius Pourr.
LC 3.1 2016 unknown N
Nøkketjernaks Potamogeton praelongus Wulfen
LC 3.1 2014 stable N
Granntjernaks Potamogeton pusillus L.
LC 3.1 2017 stable N
Mattemure Potentilla anserina L.
LC 3.1 2016 unknown N
Møllemure Potentilla supina L.
LC 3.1 2014 unknown N
Fjellnøkleblom Primula scandinavica Bruun
NT 3.1 2013 decreasing N
Smalnøkleblom Primula stricta Hornem.
LC 3.1 2016 unknown N
Blåhai Prionace glauca (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2009 unknown N
Jernspurv Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Blåkoll Prunella vulgaris L.
LC 3.1 2016 unknown N
Hegg Prunus padus L.
LC 3.1 2016 stable N
Slåpetorn Prunus spinosa L.
LC 3.1 2016 stable N
Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835)
VU A2ace+4ace 3.1 2011 unknown N
Grussaltgras Puccinellia angustata (R.Br.) E.L.Rand & Redfield
LC 3.1 2013 stable N
Lungeurt Pulmonaria officinalis L.
LC 3.1 2014 stable N
Mogop Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
LC 3.1 2014 decreasing N
Stor kubjelle Pulsatilla vulgaris Mill.
NT 3.1 2014 unknown N
Nipigget stingsild Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 stable N
Puppesnegl Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 decreasing N
Ringsel Pusa hispida (Schreber, 1775)
LC 3.1 2016 unknown N
Polarsmyger Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)
LC 3.1 2010 decreasing N
Rødvannymfe Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
LC 3.1 2014 stable N
Dompap Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Øredamsnegl Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Piggskate Raja clavata Linnaeus, 1758
NT 3.1 2016 decreasing N
Flekkskate Raja montagui Fowler, 1910
LC 3.1 2007 stable N
Rundskate Rajella fyllae (Lütken, 1887)
LC 3.1 2009 unknown N
Hvitskate Rajella lintea (Fries, 1838)
LC 3.1 2009 unknown N
Vannrikse Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Spissnutefrosk Rana arvalis Nilsson, 1842
LC 3.1 2016 stable N
Buttsnutefrosk Rana temporaria Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Rein Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)
VU A2a 3.1 2016 decreasing N
Paddetorsk Raniceps raninus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Kystvassoleie Ranunculus aquatilis L.
LC 3.1 2014 stable N
Grøftesoleie Ranunculus flammula L.
LC 3.1 2014 stable N
Sumpsoleie Ranunculus hyperboreus Rottb.
LC 3.1 2016 unknown N
Kjempesoleie Ranunculus lingua L.
LC 3.1 2014 stable N
Storvassoleie Ranunculus peltatus Schrank
LC 3.1 2014 stable N
Tiggersoleie Ranunculus sceleratus L.
LC 3.1 2016 unknown N
Småvassoleie Ranunculus trichophyllus Chaix
LC 3.1 2013 stable N
Avosett Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 unknown N
Fuglekonge Regulus regulus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Pungmeis Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Hvitmyrak Rhynchospora alba (L.) Vahl
LC 3.1 2014 decreasing N
Brunmyrak Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton
LC 3.1 2016 unknown N
Sandsvale Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Vasskarse Rorippa amphibia (L.) Besser
LC 3.1 2014 stable N
Islandskarse Rorippa islandica (Oeder) Borbás
LC 3.1 2014 stable N
Veikarse Rorippa sylvestris (L.) Besser
LC 3.1 2014 stable N
Rossia macrosoma (delle Chiaje, 1826)
DD 3.1 2012 unknown N
Åkerbær Rubus arcticus L.
LC 3.1 2016 unknown N
Kjempehøymol Rumex hydrolapathum Huds.
LC 3.1 2014 stable N
Myrhøymol Rumex palustris Sm.
LC 3.1 2014 stable N
Skruehavgras Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
LC 3.1 2010 stable N
Småhavgras Ruppia maritima L.
LC 3.1 2010 stable N
Mort Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Pilblad Sagittaria sagittifolia L.
LC 3.1 2014 unknown N
Hvitpil Salix alba L.
LC 3.1 2014 stable N
Gråselje Salix cinerea L.
LC 3.1 2014 stable N
Doggpil Salix daphnoides Vill.
LC 3.1 2013 unknown N
Ullvier Salix lanata L.
LC 3.1 2016 unknown N
Laks Salmo salar Linnaeus, 1758
LR/lc 2.3 1996 N
Ørret Salmo trutta Linnaeus, 1758
LC 3.1 2013 unknown N
Røye Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Gjørs Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Blodtopp Sanguisorba officinalis L.
LC 3.1 2016 unknown N
Stripet pelamide Sarda sarda (Bloch, 1793)
LC 3.1 2011 stable N
Buskskvett Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Svartstrupe Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)
LC 3.1 2016 stable N
Grynsildre Micranthes foliolosa (R.Br.) Gornall
LC 3.1 2016 unknown N
Myrsildre Saxifraga hirculus L.
LC 3.1 2016 unknown N
Oslosildre Saxifraga osloënsis Knaben
VU B2ab(iii,iv,v)c(iv) 3.1 2013 decreasing N
Sørv Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Sivblom Scheuchzeria palustris L.
LC 3.1 2016 unknown N
Sjøsivaks Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
LC 3.1 2013 stable N
Pollsivaks Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla
LC 3.1 2014 stable N
Svartskjene Schoenus nigricans L.
LC 3.1 2013 stable N
Skogsivaks Scirpus sylvaticus L.
LC 3.1 2014 stable N
Ekorn Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Rugde Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Makrell Scomber scombrus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2011 decreasing N
Skjoldbærer Scutellaria galericulata L.
LC 3.1 2014 unknown N
Småflekket rødhai Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2009 stable N
Storflekket rødhai Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2009 unknown N
Snabeluer Sebastes mentella Travin, 1951
LC 3.1 2010 unknown N
Dikesvineblom Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
LC 3.1 2014 unknown N
Sepia officinalis L., 1758
LC 3.1 2012 unknown N
Sepietta oweniana (Orbigny, 1840)
DD 3.1 2012 unknown N
Sepiola atlantica Orbigny, 1840
DD 3.1 2012 unknown N
Sepiola aurantiaca Jatta, 1896
LC 3.1 2012 unknown N
Sepiola pfefferi Grimpe, 1921
DD 3.1 2012 unknown N
Kjevlebusthirse Setaria parviflora (Poir.) M.Kerguelen
LC 3.1 2013 stable N
Bjørkemus Sicista betulina (Pallas, 1779)
LC 3.1 2016 unknown N
Engsmelle Silene vulgaris (Moench) Garcke
LC 3.1 2015 stable N
Spettmeis Sitta europaea Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Ærfugl Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2016 unknown N
Praktærfugl Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 decreasing N
Gulflekkmetallibelle Somatochlora flavomaculata (VanderLinden, 1825)
LC 3.1 2014 stable N
Glansmetallibelle Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825)
LC 3.1 2009 unknown N
Tundrametallibelle Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889
DD 3.1 2006 unknown N
Håkjerring Somniosus microcephalus (Bloch & Schneider, 1801)
NT 3.1 2006 unknown N
Sumpdylle Sonchus palustris L.
LC 3.1 2014 stable N
Krattspissmus Sorex araneus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Lappspissmus Sorex caecutiens Laxmann, 1788
LC 3.1 2016 stable N
Taigaspissmus Sorex isodon Turov, 1924
LC 3.1 2016 unknown N
Knøttspissmus Sorex minutissimus Zimmermann, 1780
LC 3.1 2016 unknown N
Dvergspissmus Sorex minutus Linnaeus, 1766
LC 3.1 2016 stable N
Flotgras Sparganium angustifolium Michx.
LC 3.1 2014 stable N
Rankpiggknopp Sparganium emersum Rehmann
LC 3.1 2011 stable N
Kjempepiggknopp Sparganium erectum L.
LC 3.1 2014 stable N
Nøstepiggknopp Sparganium glomeratum (Laest. ex Beurl.) Beurl.
LC 3.1 2016 unknown N
Fjellpiggknopp Sparganium hyperboreum Laest. ex Beurl.
LC 3.1 2016 unknown N
Småpiggknopp Sparganium natans L.
LC 3.1 2014 decreasing N
Skjeand Anas clypeata Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Knekkand Anas querquedula Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Havbendel Spergularia media (L.) C.Presl
LC 3.1 2014 unknown N
Lamellsnegl Spermodea lamellata (Jeffreys, 1830)
NT 3.1 2013 decreasing N
Storkulemusling Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2012 unknown N
Tangstikling Spinachia spinachia (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Grønnsisik Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 decreasing N
Stor andemat Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
LC 3.1 2017 stable N
Havkaruss Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Stam Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 unknown N
Pigghå Squalus acanthias Linnaeus, 1758
VU A2bd+3bd 3.1 2016 decreasing N
Havengel Squatina squatina (Linnaeus, 1758)
CR A2bcd+3d+4bcd 3.1 2006 decreasing N
Åkersvinerot Stachys palustris L.
LC 3.1 2014 stable N
Smalmyrdamsnegl Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821)
LC 3.1 2011 stable N
Bredmyrdamsnegl Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774)
LC 3.1 2012 unknown N
Ishavsstjerneblom Stellaria humifusa Rottb.
LC 3.1 2016 unknown N
Kjempesmeller Stenagostus rufus (De Geer, 1774)
LC 3.1 2010 unknown N
Fjelljo Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819
LC 3.1 2016 stable N
Tyvjo Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Polarjo Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)
LC 3.1 2016 stable N
Makrellterne Sterna hirundo Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 unknown N
Rødnebbterne Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763
LC 3.1 2016 decreasing N
Dvergterne Sternula albifrons (Pallas, 1764)
LC 3.1 2016 decreasing N
Tyrkerdue Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
LC 3.1 2016 increasing N
Kattugle Strix aluco Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Lappugle Strix nebulosa J. R. Forster, 1772
LC 3.1 2016 increasing N
Slagugle Strix uralensis Pallas, 1771
LC 3.1 2016 stable N
Trådtjernaks Stuckenia filiformis (Pers.) Börner
LC 3.1 2016 unknown N
Busttjernaks Stuckenia pectinata (L.) Börner
LC 3.1 2017 unknown N
Stær Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Sylblad Subularia aquatica L.
LC 3.1 2016 unknown N
Haukugle Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Villsvin Sus scrofa Linnaeus, 1758
LC 3.1 2008 unknown N
Munk Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Hagesanger Sylvia borin (Boddaert, 1783)
LC 3.1 2017 decreasing N
Tornsanger Sylvia communis Latham, 1787
LC 3.1 2017 increasing N
Møller Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2017 stable N
Hauksanger Sylvia nisoria (Bechstein, 1792)
LC 3.1 2016 stable N
Gulvingehøstlibelle Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Blodhøstlibelle Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
LC 3.1 2009 unknown N
Senhøstlibelle Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
LC 3.1 2009 unknown N
Sørhøstlibelle Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Grønngylt Symphodus melops (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2010 stable N
Liten kantnål Syngnathus rostellatus Nilsson, 1855
LC 3.1 2014 stable N
Tangsnelle Syngnathus typhle Linnaeus, 1758
LC 3.1 2014 unknown N
Dvergdykker Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
LC 3.1 2017 decreasing N
Gravand Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Dvergulke Taurulus bubalis (Euphrasen, 1786)
LC 3.1 2014 unknown N
Barlind Taxus baccata L.
LC 3.1 2013 increasing N
Storfugl Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Vanlig torngresshoppe Tetrix undulata (Sowerby, 1806)
LC 3.1 2016 unknown N
Splitterne Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787)
LC 3.1 2016 stable N
Myrtelg Thelypteris palustris Schott
LC 3.1 2014 decreasing N
Rødflekket kutling Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)
LC 3.1 2014 stable N
Makrellstørje Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)
EN A2bd 3.1 2011 decreasing N
Harr Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 unknown N
Storlind Tilia platyphyllos Scop.
LC 3.1 2013 decreasing N
Suter Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2008 unknown N
Akkar Todarodes sagittatus (Lamarck, 1799)
LC 3.1 2014 unknown N
Rødkløver Trifolium pratense L.
LC 3.1 2012 stable N
Fjæresauløk Triglochin maritima L.
LC 3.1 2016 unknown N
Myrsauløk Triglochin palustris L.
LC 3.1 2014 stable N
Hornulke Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 stable N
Sotsnipe Tringa erythropus (Pallas, 1764)
LC 3.1 2016 stable N
Grønnstilk Tringa glareola Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Gluttsnipe Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
LC 3.1 2016 stable N
Skogsnipe Tringa ochropus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Rødstilk Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 unknown N
Øyepål Trisopterus esmarkii (Nilsson, 1855)
LC 3.1 2014 increasing N
Sypike Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2010 unknown N
Tritoma bipustulata Fabricius, 1775
LC 3.1 2010 stable N
Storsalamander Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
LC 3.1 2009 decreasing N
Hårsnegl Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2013 stable N
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Rødvingetrost Turdus iliacus Linnaeus, 1766
NT 3.1 2017 decreasing N
Svarttrost Turdus merula Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 increasing N
Måltrost Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
LC 3.1 2016 increasing N
Gråtrost Turdus pilaris Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Ringtrost Turdus torquatus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Duetrost Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Smal dunkjevle Typha angustifolia L.
LC 3.1 2013 unknown N
Brei dunkjevle Typha latifolia L.
LC 3.1 2017 stable N
Lomvi Uria aalge (Pontoppidan, 1763)
LC 3.1 2016 increasing N
Polarlomvi Uria lomvia (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 increasing N
Brunbjørn Ursus arctos Linnaeus, 1758
LC 3.1 2017 stable N
Isbjørn Ursus maritimus Phipps, 1774
VU A3c 3.1 2008 decreasing N
Stornesle Urtica dioica L.
LC 3.1 2016 unknown N
Vrangblærerot Utricularia australis R.Br.
LC 3.1 2014 unknown N
Gytjeblærerot Utricularia intermedia Hayne
LC 3.1 2016 unknown N
Småblærerot Utricularia minor L.
LC 3.1 2013 unknown N
Mellomblærerot Utricularia ochroleuca R.W.Hartm.
LC 3.1 2016 unknown N
Storblærerot Utricularia vulgaris L.
LC 3.1 2014 stable N
Stortranebær Oxycoccus palustris Pers.
LC 3.1 2016 unknown N
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea L.
LC 3.1 2016 unknown N
Småvendelrot Valeriana dioica L.
LC 3.1 2016 unknown N
Kjeglefjærgjellesnegl Valvata piscinalis (O.F. Müller, 1774)
LC 3.1 2014 unknown N
Sibirfjærgjellesnegl Valvata sibirica Middendorff, 1851
LC 3.1 2011 unknown N
Vipe Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
NT 3.1 2017 decreasing N
Vassveronika Veronica anagallis-aquatica L.
LC 3.1 2013 unknown N
Bekkeveronika Veronica beccabunga L.
LC 3.1 2013 stable N
Vandreveronika Veronica peregrina L.
LC 3.1 2016 unknown N
Veikveronika Veronica scutellata L.
LC 3.1 2014 stable N
Bleikveronika Veronica serpyllifolia L.
LC 3.1 2016 unknown N
Smalknøttsnegl Vertigo angustior Jeffreys, 1830
NT 3.1 2012 decreasing N
Vertigo modesta (Say, 1824)
NT 3.1 2011 unknown N
Kalkkildeknøttsnegl Vertigo genesii (Gredler, 1856)
LC 3.1 2011 stable N
Rikmyrknøttsnegl Vertigo geyeri Lindholm, 1925
LC 3.1 2011 stable N
Sumpknøttsnegl Vertigo lilljeborgi (Westerlund, 1871)
NT 3.1 2011 decreasing N
Dovreknøttsnegl Vertigo parcedentata (A. Braun, 1847)
VU D2 3.1 2011 unknown N
Skogknøttsnegl Vertigo ronnebyensis (Westerlund, 1871)
LC 3.1 2011 stable N
Lappknøttsnegl Vertigo ultimathule von Proschwitz, 2007
NT 3.1 2011 unknown N
Skimmelflaggermus Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 stable N
Vestlandsvikke Vicia orobus DC.
LC 3.1 2012 stable N
Ertevikke Vicia pisiformis L.
LC 3.1 2012 stable N
Myrfiol Viola palustris L.
LC 3.1 2016 unknown N
Grusfiol Viola rupestris F.W.Schmidt
LC 3.1 2013 stable N
Buttelvesnegl Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 decreasing N
Fjellrev Vulpes lagopus (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2014 stable N
Rødrev Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
LC 3.1 2016 stable N
Sabinemåke Xema sabini (Sabine, 1819)
LC 3.1 2016 stable N
Sverdfisk Xiphias gladius Linnaeus, 1758
LC 3.1 2016 decreasing N
Glansråtevedbille Xylophilus corticalis (Paykull, 1800)
LC 3.1 2010 unknown N
Vasskrans Zannichellia palustris L.
LC 3.1 2016 stable N
Nordfirfisle Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
LC 3.1 2010 decreasing N
Ålegras Zostera marina L.
LC 3.1 2010 decreasing N
Dvergålegras Zostera noltii Hornem.
LC 3.1 2010 decreasing N
Halvspekkhogger Pseudorca crassidens (Owen, 1846)
DD 3.1 2008 unknown N
Sepiola
DD 3.1 2012 unknown N
Krykkje Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)
VU A2abd+3bd+4abd  3.1 2017 decreasing
Snøugle Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758)
VU A2bd+3bd+4bd 3.1 2017 decreasing

Retningslinjer for Den globale rødlista

Den globale rødlista er basert på et kriteriesett utviklet av IUCN.  Metoden for rødlistevurdering er i all hovedsak den samme som benyttes i utarbeiding av Norsk rødliste for arter.

I tillegg til truete arter (kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN og sårbar VU) inneholder den globale rødlista arter som har dødd ut EX, eller er utdødd i vill tilstand EW.  Arter som har en risiko for å dø ut, men hvor det stor usikkerhet på grunn av manglede kunnskap, plasseres i kategorien datamangel DD. Arter som er nær ved å kvalifisere for en truet kategori vurderes som nær truet NT. Arter i kategorien livskraftig LC inngår ikke i Den globale rødlista.

Artene på dagens globale rødliste er vurdert etter versjon 3.1 av kategoriene og kriteriene (IUCN 2001), med unntak av noen arter som ikke er revidert i senere år. Disse er vurdert etter versjon 2.3 av kategoriene og kriteriene (IUCN 1994). 

Referanser

IUCN (1994) IUCN Red List Categories and Criteria Version 2.3. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, United Kingdom

IUCN (2001) IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, United Kingdom

Ål Anguilla anguilla er vurdert til sårbar i Norsk rødliste for arter 2015 og er vurdert til kritisk truet på Den globale rødlista.

Siden siteres som:

Henriksen S og Hilmo O (2017) Den globale rødlista. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/GlobalRodliste>. Nedlastet <dag/måned/år>.

Artikkelen er oppdatert 10. august 2017