Vårfluer: Philopotamus montanus.

Philopotamus montanus er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, brune framvinger med distinkte gyllengule flekker. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever i hurtigrennende elver og bekker med steinsubstrat hvor den konstruerer et rørformet fangstnett festet til steiner.

Philopotamus montanus (Donovan, 1813)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.