Nøttemuslingkreps.

Nøttemuslingkreps er med om lag 0,5 mm en av de minste muslingkrepsene i landet, men også en av de aller vanligste. Arten har vid økologisk toleranse og finnes i nær sagt alle vanntyper, både til fjells og i lavlandet, fra Finnmark til Lindesnes.

Nøttemuslingkreps Cyclocypris ovum (Jurine, 1820)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.