Båndrovflue.

Båndrovflue Lasiopogon cinctus er en relativt liten rovflue. Arten har helt svarte bein og bakkroppsleddene har lyse bånd i bakkantene. Den trives i varme og sandholdige habitater. De voksne individene kan sees hvilende på trestammer, stubber eller på varme og åpne sandområder. Arten finnes spredt i hele Sør-Norge og har også blitt rapportert fra flere steder i Finnmark.

Båndrovflue Lasiopogon cinctus (Fabricius, 1781)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.