Gulhåret rovflue.

Gulhåret rovflue Laphria flava er en stor og meget karakteristisk rovflue som etterligner en humle eller en bie. Denne rovfluen er forholdsvis vanlig i norsk fauna og man kan ofte observere den på soleksponerte og varme områder i barskog. Dette er en av våre største arter innen familien rovfluer. Larvene lever i død ved og arten trives best i områder med mye død ved og gammel skog. Gulhåret rovflue er utbredt over store deler av Sør-Norge med kun få funn nord for Trondheim.

Gulhåret rovflue Laphria flava (Linnaeus, 1761)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.