Sørhøstlibelle.

Sørhøstlibelle er en seintflyvende høstlibelle hvor hannen blir dypt rød. Den kan være vanskelig å skille fra andre røde arter.

Sørhøstlibelle Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.