Senhøstlibelle.

Senhøstlibelle er en seintflyvende høstlibelle hvor hannen blir dypt rød. Den kan være vanskelig å skille fra andre røde arter. Hos oss forekommer to underarter som av og til regnes som separate arter: ssp. striolatum og ssp. nigrescens.

Senhøstlibelle Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.