Pyttvannymfe.

Pyttvannymfe er en liten, nyinnvandret art som kan dukke opp i små, kunstige og midlertidige dammer. Bakkroppen er svart, og hannen har en blå tegning på det niende leddet.

Pyttvannymfe Ischnura pumilio Charpentier, 1825
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.