Måneblåvannymfe.

Måneblåvannymfe er en utbredt men sjelden blåvannymfe. Hannen har en karakteristisk halvmåneformet svart flekk på andre bakkroppsledd.

Måneblåvannymfe Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.