Alkekonge.

Alkekongen er vår minste alkefugl og på størrelse med en solid knyttneve. Den finnes i store mengder i arktiske områder, men observeres relativt ofte langs norskekysten om vinteren. Den livnærer seg stort sett på planktoniske krepsdyr.

Alkekonge Alle alle (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Jan Ove Gjershaug | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.