Gul slimvokssopp.

Gul slimvokssopp Hygrocybe vitellina er en liten, gul, slimet vokssopp med slimet skiveegg. Den vokser i magre kulturmarksenger (naturbeitemarker, slåttemarker) langs Vestlandskysten.

Gul slimvokssopp Gloioxanthomyces vitellinus (Fr.) Lodge, Vizzini, Ercole & Boertm.
Creative Commons Attribution | John Bjarne Jordal | Biolog J.B. Jordal AS
Kart. Utbredelse i Norge.