Tinnvokssopp.

Tinnvokssopp Hygrocybe canescens er en middels stor, grå og tørr vokssopp men nedløpende skiver. Den finnes i magre kulturmarksenger (naturbeitemarker, slåttemarker) i lavlandet.

Tinnvokssopp Cuphophyllus canescens (A.H. Sm. & Hesler) Bon
Creative Commons Attribution | John Bjarne Jordal | Biolog J.B. Jordal AS
Kart. Utbredelse i Norge.