Buttvrimose.

Buttvrimose er en gulgrønn art som trives på åpen grunnlendt kalkmark. Den har ganske butte blader med en nerve som løper ut i en kort, men tydelig spiss. Den er veldig lik stripevrimose og bør helst mikroskoperes for sikker bestemmelse. Arten er ikke vanlig, men kan lokalt forekomme rikelig.

Buttvrimose Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr.
Creative Commons Attribution | Torbjørn Høitomt | Kristian Hassel | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.