Skjørvrimose.

Skjørvrimose er en gulgrønn art med lange, karakteristiske bladspisser som lett brekker. Arten vokser både på litt fuktige steder som bekkekløfter og på mer eksponert berg og knauser. Arten er vidt utbredt i kalktrakter fra lavlandet og opp i fjellet.

Skjørvrimose Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr.
Creative Commons Attribution | Torbjørn Høitomt | Kristian Hassel | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.