Stripevrimose.
  • Creative Commons Attribution | Kristian Hassel

Dette er en gulgrønn art som vokser på åpen grunnlendt kalkmark. Det er relativt få funn av arten i Norge. Den kan lett forveksles med buttvrimose. Arten har blad med ganske kort spiss som er karakteristisk spiralvridd rundt stengelen i tørr tilstand.

Stripevrimose Tortella densa (Lorentz & Molendo) Crundw. & Nyholm
Creative Commons Attribution | Torbjørn Høitomt | Kristian Hassel | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.