Alpevrimose.

Alpevrimose er en relativt nyoppdaget art i Norge. Den er funnet i baserike bergskrenter både i lavlandet og i fjellet, men har foreløpig relativt få funn. Arten kjennetegnes av de lange skjøre bladspissene som brekker ved små innsnevringer på bladspissen.

Alpevrimose Tortella alpicola Dixon
Creative Commons Attribution | Torbjørn Høitomt | Kristian Hassel | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.