Småklokkemose.

Småklokkemose er en utpreget varmekjær lavlandsart som har sitt klare tyngdepunkt i kalktrakter rundt Oslofjorden. Den kjennetegnes av sine avlange, butte blader og sporehus uten peristom. Du kan finne arten på åpne og solvarme kalkberg og -knauser.

Småklokkemose Encalypta vulgaris Hedw.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.