Storklokkemose.

Storklokkemose er én av to arter i slekta med karakteristiske trådformete grokorn på stengelen og i bladhjørnene. Arten er svært sjelden fertil og vokser vanlig på tørre til fuktige berg i kalktrakter i store deler av landet. Av og til kan arten finnes i store mengder, som er uvanlig for arter i denne slekta.

Storklokkemose Encalypta streptocarpa Hedw.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.