Trådklokkemose.

Trådklokkemose er én av to arter i slekta med karakteristiske trådformete grokorn på stengelen og i bladhjørnene. Den er også ofte fertil, noe som skiller den fra storklokkemose. Arten finnes spredt på berg og blokker i skoglandskapet og i lavere fjelltrakter.

Trådklokkemose Encalypta procera Bruch
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.