Gullklokkemose.

Gullklokkemose er en karakteristisk art med gul stilk på sporofytten og tydelige, utstående fliker ved basis av hetta. Ulikt de fleste andre klokkemoser kan arten vokse på relativt sure substrat. Du kan finne den på jorddekte klipper i skoglandskapet i store deler av landet.

Gullklokkemose Encalypta ciliata Hedw.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.