Klomuslingkreps.

Klomuslingkreps er en vakker hvit muslingkreps, og flere trekk gjør den lett å bestemme. Den er bred og kraftig, og med antydning til leppeform foran. Arten finnes over hele landet, men er særlig hyppig forekommende i de høyere deler av Østlandet og i Nordland.

Klomuslingkreps Eucypris pigra (Fischer, 1851)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.