Vepser: Rhogogaster scalaris.

Rhogogaster scalaris er nytt gyldig vitenskapelig navn på arten som tidligere ble omtalt som Rhogogaster viridis auct. Teksten til arten er foreløpig ikke oppdatert i henhold til nytt navn, men bruker det gamle navnet, Rhogogaster viridis.

Rhogogaster scalaris (Klug, 1817)
Creative Commons Attribution | Ole Jørgen Lønnve | Erik Heibo | Andreas Taeger | Biofokus | Sweco | Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg
Kart. Utbredelse i Norge.