Innlandsvrifuru.

Innlandsvrifuru er den mest brukte rasen av vrifuru i Noreg. Ho kjem frå innlandsstrøk i vestlege Nord-Amerika og blir dyrka både for skogbruk og som prydtre.

Innlandsvrifuru Pinus contorta var. latifolia Engelm. ex S.Watson
Creative Commons Attribution | Heidi Solstad | Multiconsult ASA | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.