Gravand.

I Norge hekker gravanda i gruntvannsområder langs hele kysten. Den er stor som en liten gås og har en iøynefallende fjærdrakt som gjør den lett å kjenne igjen. De fleste gravender i Norge overvintrer i Vadehavet utenfor Tyskland, og er en av de tidligste artene tilbake om våren. Hovedføden består av ulike marine invertebrater.

Gravand Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.