Kjempetuja.

Kjempetuja vart frå førstninga innført til Noreg som produksjonstre. Arten vart òg planta i arboret og i nokre parkar, men er nokså sjeldan nytta som prydtre i mindre hagar av di han raskt veks seg for stor. Han frøforvillar seg i Noreg, men er ikkje vanleg som forvilla. Han kjem frå vestlege Nord-Amerika.

Kjempetuja Thuja plicata Donn ex D.Don
Creative Commons Attribution | Heidi Solstad | Multiconsult ASA | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.