Fjelleiner.

Fjelleiner er ein fjellrase av einer. Utbreiinga kan vera sirkumpolar, men ein veit ikkje sikkert, då storparten av dei nordamerikanske plantane skil seg noko frå dei i Eurasia. Fjelleiner er ein svært viktig komponent i kratta i fjellskogen, lågfjellet og i lågarktiske område nord for den polare skoggrensa.

Fjelleiner Juniperus communis subsp. nana (Willd.) Syme
Creative Commons Attribution | Heidi Solstad | Multiconsult ASA | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.