Piggsporet eggsnøhagl.

Lamproderma ovoideoechinulatum er en kortskaftet, ganske mørk, (omvendt) pæreformet slimsopp som er metallglinsende, oftest i blå eller fiolette farger. Dette er en vårart som forekommer på kvister, lyng, vissent gress og lignende i snøsmeltingen.

Piggsporet eggsnøhagl Lamproderma ovoideoechinulatum Mar. Mey. & Poulain
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.