Slimsopper: Lamproderma nordica.

Lamproderma nordica er en tilsynelatende sjelden, trolig arktisk-alpin slimsopp som forekommer på lyng og tynne løvtrekvister om våren i snøsmeltingen. Arten er ovalt kuleformet, kortskaftet og metallglinsende svart, noen ganger med et blåskjær.

Lamproderma nordica Kuhnt
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.