Skriftsnøhagl.

Lamproderma cacographicum er en kuleformet, oftest uskaftet slimsopp, og er sølvgrå med gyllen metallglans. Den kjennetegnes ved meget karakteristiske sporer. Dette er en sjelden vårart som typisk forekommer på lyng og tynne kvister i snøsmeltingen.

Skriftsnøhagl Lamproderma cacographicum Bozonnet, Mar. Mey. & Poulain
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.